Skip to content

Zijn mijn persoonsgegevens veilig bij Pensioenfonds ING?

Naam: Suzan de Waal (50)
Functie: Senior Financial Controller
In dienst: sinds 2007

Pensioenfonds ING heeft veel informatie van deelnemers opgeslagen: NAW-gegevens, BSN, geboortedatum, burgerlijke staat, kinderen, salaris. Ik vertrouw erop dat Pensioenfonds ING zich houdt aan de wettelijke vereisten voor het beschermen van deze persoonsgegevens. Maar ze besteden ook veel werk uit, zoals de administratie. Zijn deze partijen gebonden aan dezelfde regels? En wat gebeurt er als het toch een keer misgaat, bijvoorbeeld door een hack of datalek?

Ik vertrouw erop dat Pensioenfonds ING zich houdt aan de wettelijke vereisten voor het beschermen van deze persoonsgegevens. Wat gebeurt er als het toch een keer misgaat, bijvoorbeeld door een hack of datalek?

Suzan de Waal

Antwoord

Een hele begrijpelijke en terechte vraag. Het gaat immers om zeer persoonlijke informatie.

Het is dan ook goed om te weten dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit geldt voor zowel Pensioenfonds ING als de partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Denk daarbij aan pensioenadministratie en vermogensbeheer. Bovendien registreren wij alleen de gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening en gebruiken wij uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt (of waarvoor wij die gekregen hebben). Denk aan het uitvoeren van uw pensioenregeling(en), het uitvoeren van wettelijke regelingen en het afhandelen van uw vragen.

Ook de beveiliging van al deze informatie heeft onze speciale aandacht. We beheren de gegevens van ruim 60.000 deelnemers en die gegevens moeten beschermd worden. In 2021 hebben we op het gebied van cybersecurity nieuwe stappen gezet, zodat een veilige uitwisseling van gegevens gewaarborgd is. Al onze systemen en programma’s zijn beveiligd volgens de huidige wet- en regelgeving. In 2022 zal opnieuw een controle plaatsvinden om te zien of de aanpassingen tot de juiste resultaten hebben geleid en alle gegevens optimaal beveiligd zijn. Op deze manier blijven we de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

Op onze website kunt u meer lezen over ons privacybeleid.