Skip to content

Kan ik niet beter zelf beleggen voor een hoger rendement en kan ik zelf invloed uitoefenen op hoe Pensioenfonds ING de beleggingskeuzes maakt?

Naam: Patrick Raar (49)
Functie: Safe Business Officer
In dienst sinds 1999

Zoveel mensen, zoveel wensen. Waar een jongere deelnemer van Pensioenfonds ING waarschijnlijk wat meer risico durft te nemen in beleggingen, zal de collega van 65 jaar eerder voor veiligheid kiezen en daarmee voor een iets lager rendement. Ik zou graag zien dat het Fonds meer keuze aanbiedt, bijvoorbeeld een hoog of laag risicoprofiel of een bepaalde sector. Ik kan dan heel bewust een afweging maken tussen het risico dat ik wil nemen én het mogelijke rendement. Kunnen we – nu of in de toekomst of na invoering van de nieuwe pensioenwet – als deelnemer van het Fonds ook op individueel niveau kiezen voor een beleggingsmix die aansluit bij mijn persoonlijk risicoprofiel?

Ik zou heel graag bewust een persoonlijke afweging maken tussen het risico dat ik wil nemen én het mogelijke rendement. 

Patrick Raar

Antwoord

Uit een risicobereidheidsonderzoek dat we in 2019 hebben gehouden, werd het verschil tussen oudere en jongere deelnemers goed duidelijk. Waar jongere deelnemers vaak nog niet met hun pensioen bezig zijn, willen oudere deelnemers zo min mogelijk risico lopen. We begrijpen uw vraag dus heel goed.

De kans dat u door zelf te beleggen – zonder meer risico te nemen – een hoger rendement behaalt dan ons Fonds is vrij klein. Zeker als we dit bekijken over een langere periode, bijvoorbeeld zo’n veertig jaar. Dat is ook niet zo vreemd, want pensioenfondsen hebben nu eenmaal een paar voordelen die individuele beleggers niet hebben. Zo hebben wij meer geld om mee te beleggen (ruim 30 miljard euro), kunnen wij onze beleggingen beter spreiden (dus met minder risico) en kunnen wij de kosten verdelen over alle deelnemers. Tot slot speelt ook onze kennis mee: de ervaren professionals die voor ons beleggen doen de hele dag niets anders. In 2021 behaalden we een rendement van 6,1%.

Wat betreft uw tweede vraag: op dit moment is het inderdaad niet mogelijk om als deelnemer een persoonlijk risicoprofiel samen te stellen. Daar is het Fonds ook niet op ingericht. Ons Fonds belegt met beleid. Te weinig risico nemen, levert te weinig op, maar heel veel risico nemen, is ook niet de bedoeling. We moeten er immers altijd voor zorgen dat we uw pensioen kunnen betalen. Ons beleid zit ertussenin: we zorgen voor een redelijk rendement, zonder dat uw pensioen in gevaar komt.

Dat een persoonlijk risicoprofiel niet mogelijk is, betekent overigens niet dat u geen invloed kunt uitoefenen op onze beleggingskeuzes. We hechten veel waarde aan de mening van onze deelnemers en nodigen iedereen uit om mee te praten, bijvoorbeeld via klankbordgroepen en enquêtes. Ook is op onze website precies te vinden waarin we beleggen, hoe we gestemd hebben en wat ons uitsluitingsbeleid is.

De voorstellen voor het nieuwe pensioenstelsel, onder meer met betrekking tot tot beleggingskeuzes, zijn we momenteel aan het bestuderen. We houden u van deze ontwikkelingen uiteraard op de hoogte.