Skip to content

Kan ik met het nieuwe pensioenstelsel mijn pensioen doorbeleggen bij Pensioenfonds ING?

Naam: Frank Conjaerts (55)
Functie: Senior marketing manager Institutional Clients
In dienst: 2011-2016

Ik overweeg om over enkele jaren een voorlopige keuze te maken voor een collectief variabel pensioen bij het pensioenfonds waar ik op dat moment actief mijn pensioen opbouw. Ik ga ervan uit dat ze die constructie aanbieden in de flexibele pensioenregeling. Het individuele pensioenkapitaal wordt dan in maximaal tien jaar omgezet in een collectief variabel pensioen. Normaal gesproken kan ik dan met 68 jaar alsnog kiezen voor een vast pensioen. Ik ben gewezen deelnemer bij Pensioenfonds ING, dus daar bouw ik niet meer actief mijn pensioenkapitaal op. Doorbeleggen betekent dat ik in de flexibele pensioenregeling doorga met beleggen na mijn pensioendatum. Het doel en ook de verwachting is dat mijn pensioenresultaat daardoor zal verbeteren. Ook omdat bij doorbeleggen de hoogte van de pensioenuitkering minder afhankelijk is van de rentestand op één moment, zoals bij de aankoop van het vast pensioen. Wat ik graag zou willen weten is: kan ik met het nieuwe pensioenstelsel mijn pensioen doorbeleggen bij Pensioenfonds ING?

Doorbeleggen betekent dat ik in de flexibele pensioenregeling doorga met beleggen na mijn pensioendatum. Het doel en ook de verwachting is dat mijn pensioenresultaat daardoor zal verbeteren. 

Frank Conjaerts

Antwoord

Bij het huidige Pensioenfonds ING – maar dat geldt ook voor de meeste van onze collega-pensioenfondsen in het huidige pensioenstelsel – wordt er altijd doorbelegd, voor het hele collectief. De reden is dat er geld verdiend moet blijven worden voor de indexaties. Daarbij maakt het niet uit of je gepensioneerd bent of niet. Alleen merk je minder direct de gevolgen van dat doorbeleggen in je pensioen. Goede of minder goede beleggingsopbrengsten vertalen zich niet direct in een hoger of lager pensioen, maar wel indirect: als het goed gaat met rente, inflatie en aandelen kan het Fonds de pensioenen indexeren. Als het een keer slechter gaat, betekent dat niet automatisch dat we de pensioenen moeten verlagen, omdat het Fonds een vrij hoge buffer heeft. Zelfs dan is een indexatie wellicht mogelijk. Pas als het langdurig slecht gaat (of ineens extreem slecht) en de buffers opraken, zou een verlaging aan de orde kunnen zijn.

Zoals gezegd: dit is de huidige situatie bij het Fonds. Hoe het in de toekomst zal zijn hangt af van de vraag of we meegaan in het nieuwe stelsel. Goed om te weten is dat het nog niet zeker is of dat zal gebeuren. Momenteel zijn we ons daarin volop aan het verdiepen.

Geleidelijk zal er meer bekend worden over wat het pensioenakkoord betekent voor de pensioenregeling bij Pensioenfonds ING. We houden u hiervan natuurlijk op de hoogte, onder meer via onze website. Ook bij eventueel te maken keuzes voor het nieuwe stelsel vinden we het belangrijk om te weten hoe deelnemers hierover denken. Uit een eerste poll blijkt dat er een groep mensen is die zich zorgen maakt. Tegelijkertijd heeft een even grote groep er juist weer alle vertrouwen in.