Skip to content

Is mijn pensioen straks nog waard wat ik er nu van verwacht?

Naam: Frederic Wildbergh (57)
Functie: Business Continuity Management Officer
In dienst: sinds 1990

Enkele jaren geleden kwam er bij Pensioenfonds ING een enquête voorbij. In deze enquête werd bijna letterlijk gevraagd: hoe staan jullie als deelnemer tegenover het nemen van (grote) risico’s bij beleggingen? Dat zette mij aan het denken. Ik hoop over tien jaar met pensioen te gaan, dus ik krijg op dit moment liever geen grote financiële tegenslagen meer. Liever een iets lagere uitkering die gegarandeerd is dan een groot risico. Ik heb immers nog maar weinig tijd om tegenvallers te compenseren. Mijn vraag is: hoe zit het met de risico’s bij beleggingen en hoe waardevast is mijn pensioen?

Liever een iets lagere uitkering die gegarandeerd is dan een groot risico. 

Frederic Wildbergh

Antwoord

Een heel terechte vraag nu uw pensioen steeds dichterbij komt. Gelukkig kunnen we u geruststellen als het om ons risicobeleid gaat. Ons financiële doel is dat we met onze beleggingen voldoende rendement behalen om uw pensioen te kunnen betalen én om uw pensioen te kunnen verhogen (toeslagverlening). We nemen niet meer risico dan nodig is om dat rendement te kunnen behalen. Ons pensioenfonds staat er, met een dekkingsgraad van ruim 142%*, bovendien goed voor. (*Peildatum maart 2022.)

Het onderzoek waar u aan refereert, is een onderzoek dat ons Bestuur periodiek laat uitvoeren. Zo kunnen wij de risicobereidheid van deelnemers meewegen in ons beleggingsbeleid en blijft het beleggingsbeleid passen bij de wensen van de deelnemers. Uit het onderzoek in 2019

kwam naar voren dat deelnemers hechten aan een waardevast pensioen. En dat er daarom belegd moet worden om voldoende rendement te halen om het pensioen te kunnen verhogen. Wel moet er fatsoenlijk belegd worden, zonder negatieve impact op mens en milieu.

Wat betreft de indexatie van pensioen, zodat uw pensioen waardevast blijft, hebben we mooi nieuws: sinds het Fonds in 2014 financieel onafhankelijk is geworden, hebben we – in tegenstelling tot veel andere fondsen – tot en met 2020 altijd kunnen verhogen. In 2021 zijn helaas niet alle pensioenen verhoogd, omdat er geen CAO-verhogingen waren bij ING en NN. Natuurlijk streven we naar een waardevast pensioen voor iedereen, maar hier kunnen we geen garanties voor geven.

Op onze website kunt u precies zien hoe de indexatie over de afgelopen 10 jaar is verlopen en hoe het ervoor staat met onze dekkingsgraden.