Skip to content

Is er straks nog wel genoeg pensioen voor jongere deelnemers?

Naam: Paula van Blokland (45)
Functie: Business Analist
In dienst: sinds 2008

Door de wereldwijde vergrijzing zijn er steeds minder mensen die pensioen opbouwen en steeds meer mensen die ervan mogen genieten. Daarbij hebben de generaties na mij een compleet andere mindset. Een vaste fulltimebaan voor het leven is niet meer zomaar te vinden. De jeugd wil dat ook niet meer. Ik zie het bij mijn eigen bonusdochter: ze werkt hard, maar vindt daarnaast een gezonde werk-privébalans ook erg belangrijk. Steeds minder mensen bouwen dus pensioen op. Wie betaalt er straks voor mijn pensioen en voor het pensioen van onze kinderen? Wanneer is het potje leeg?

Steeds minder mensen bouwen pensioen op. Wie betaalt er straks voor mijn pensioen? 

Paula van Blokland

Antwoord

Een heel herkenbare vraag. De wereld verandert snel en de manier waarop generaties tegenwoordig tegen pensioen aankijken, verschilt. Bij deze vraag is het echter belangrijk om twee zaken goed gescheiden te houden: pensioen en AOW (de Algemene Ouderdomswet).

Pensioen is iets wat mensen via hun werkgever zelf opbouwen: gemiddeld werken mensen één dag per werkweek voor hun pensioen. De hoogte van dat pensioen is afhankelijk van de hoogte van het salaris en de duur van de opbouw. Het zijn de pensioenfondsen die zorgen voor het beheer van dat opgebouwde pensioen en dat het klaarstaat als iemand met pensioen gaat. Iemands pensioenpotje raakt dus in principe niet leeg, want het potje bevat de inleg en het rendement dat het Fonds maakt door met dit geld te beleggen. Dat betekent dat je voor je pensioen niet afhankelijk bent van latere generaties en of deze veel of weinig werken. Het is dus wel van belang erop te letten of je werkgever een (goede) pensioenregeling voor je heeft. Anders zou je privé moeten bijsparen voor je pensioen. Als je géén werkgever hebt, bijvoorbeeld omdat je ZZP’er bent, zul je zelf je pensioen moeten sparen – want iemand anders doet het niet voor jou.

De AOW daarentegen, werkt anders. AOW bouwen mensen niet zelf op, maar wordt betaald door de werkenden op dat moment. Iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt heeft, heeft recht op AOW. Het maakt daarbij niet uit of je gewerkt hebt en hoeveel je gewerkt hebt. Op die manier regelt de overheid voor iedereen een bestaansminimum als oudedagsvoorziening. De hoogte van een AOW-uitkering is vooral afhankelijk van iemands gezinssituatie.

Als Pensioenfonds ING herkennen we de verandering in mentaliteit. De huidige generatie hecht veel waarde aan een goede werk-privébalans en kiest er soms bewust voor om minder te werken. Minder werken betekent ook minder pensioenopbouw. Dat is een belangrijk punt waar medewerkers zich bewust van moeten zijn. Pensioenfonds ING streeft ernaar dat bewustzijn te vergroten. Via webinars bijvoorbeeld. Of via Mijn Pensioenplan: een handig instrument waarmee mensen inzicht krijgen in hoeveel ze hebben en wat er gebeurt als ze bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan.

 

We vinden het belangrijk dat mensen zich er bewust van zijn wat ze later krijgen; wat u exact aan pensioen krijgt, is afhankelijk van hoeveel u verdient en hoelang u pensioen heeft opgebouwd.