Skip to content

Hoe zorgt Pensioenfonds ING ervoor dat de belangen van alle groepen deelnemers goed worden afgewogen?

Naam: André Wolters (65)
Laatste functie: adviseur bankzaken in de kantorenorganisatie
In dienst: 1977-2020

Pensioenfonds ING is een gesloten fonds. Steeds meer mensen gaan met pensioen en er komen geen nieuwe pensioenopbouwers bij. In 2020 heb ik in overleg met ING besloten om wat eerder dan gepland te gaan genieten van mijn pensioen. Tot corona kwam. Alle leuke plannen die ik had gemaakt, vielen in het water. Ik ben op mijn 63ste weer gaan solliciteren en heb een baan gevonden waarin ik het naar mijn zin heb.

Waar ik benieuwd naar ben: over een jaar of vijftig komt er een moment dat er geen pensioengerechtigden of nabestaanden van pensioengerechtigden meer zijn. Zit er dan nog veel geld in de pot? Of gaat dat geld automatisch over naar de CDC pensioenfondsen? En hoe zorgen jullie ervoor dat onze belangen goed worden afgewogen?

Steeds meer mensen gaan met pensioen en er komen geen nieuwe pensioenopbouwers bij. Over een jaar of vijftig komt er een moment dat er geen pensioengerechtigden of nabestaanden meer zijn. Zit er dan nog veel geld in de pot? 

André Wolters

Antwoord

Momenteel zitten er in het Fonds zo’n 68.000 deelnemers en over dertig jaar zijn dat er nog steeds zo’n 45.000. We hebben dus nog heel wat jaren bestaansrecht. Het is niet de bedoeling dat we geld oppotten voor een klein deel pensioengerechtigden. Het streven is dat elke deelnemer zijn deel krijgt, ook ver in de toekomst. Daar is het beleggingsbeleid ook op gebaseerd.

Overigens is de gemiddelde reële dekkingsgraad de indicator of er voldoende vermogen is om iedereen naar verwachting ook in de toekomst zijn pensioen plus indexaties te kunnen geven. Die dekkingsgraad staat rond de 93%. Dat is goed maar er is dus nog ruimte voor verbetering van de dekkingsgraad.

Met een vermogen van meer dan 30 miljard euro heeft Pensioenfonds ING een enorme verantwoordelijkheid. Het is dus inderdaad ontzettend belangrijk dat de belangen van onze deelnemers goed worden afgewogen. Hier zijn verschillende manieren voor. Intern is onze bestuursstructuur hierbij belangrijk. Extern staat Pensioenfonds ING – net als alle andere pensioenfondsen – onder toezicht van twee externe onafhankelijke partijen: De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Intern bestaat de bestuursstructuur uit het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan (VO). Het Bestuur bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden, waarbij die laatste groep de eerste groep controleert. De niet-uitvoerende bestuursleden zijn afgevaardigden van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

De door de deelnemers gekozen VO-leden controleren het Bestuur. Of anders gezegd: het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO heeft de bevoegdheid hier een oordeel over te geven. De bevindingen van de niet-uitvoerende bestuurders worden hierin ook meegenomen. Het VO beoordeelt of het beleid binnen de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd en of het ieders belangen evenwichtig afweegt.

In het voorjaar 2022 hebben er nieuwe verkiezingen plaatsgevonden. Begin juli zullen de nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd.