Skip to content

Hoe zorgt ING voor een waardevast pensioen en hoe weet ik zeker dat ING belegt in maatschappelijk verantwoorde fondsen?

Naam: Joke Buwalda-Wolters (66)
Laatste functie: Personeelsadviseur kantoren
In dienst: 1977-2000

Op de site van Pensioenfonds ING lees ik regelmatig terug dat het Fonds druk bezig is met duurzaam beleggen. Heel fijn natuurlijk, maar het blijft nog wat abstract. Mijn echtgenoot is belegger en hij krijgt regelmatig een overzicht van wat de bank de afgelopen periode voor hem heeft gedaan en wat voor invloed dat heeft op zijn beleggingen. Dat wekte mijn interesse. Waar kan ik deze informatie terugvinden over mijn pensioen? In welke (duurzame) fondsen is het bijvoorbeeld belegd en hoe kan Pensioenfonds ING mij een waardevast pensioen garanderen?

Mijn echtgenoot is belegger en hij krijgt regelmatig een overzicht van wat de bank de afgelopen periode voor hem heeft gedaan en wat voor invloed dat heeft op zijn beleggingen. Dat wekte mijn interesse.

Joke Buwalda-Wolters

Antwoord

Dit zijn inderdaad twee belangrijke vragen waar veel deelnemers zich mee bezighouden. Aan de ene kant moet het pensioen waardevast blijven en moet er dus rendement gemaakt worden, tegelijkertijd moet dat rendement wel op de juiste manier behaald worden. Maatschappelijk verantwoord beleggen krijgt daarom steeds meer aandacht.

Als Pensioenfonds ING streven we uiteraard naar een waardevast pensioen voor iedereen, maar we kunnen hierop geen garanties geven. Ons fonds belegt met beleid. Te weinig risico nemen levert te weinig op, maar heel veel risico nemen is ook niet de bedoeling. We moeten er immers altijd voor zorgen dat we uw pensioen kunnen betalen. Ons beleid zit ertussenin: we zorgen voor een redelijk rendement, zonder dat uw pensioen in gevaar komt. Uit ons risicobereidheidsonderzoek in 2019 komt dit ook naar voren: pensioen is niet iets om risico mee te lopen. Deelnemers stellen het op prijs als we de pensioenen kunnen verhogen, maar op meer dan dat rendement hoeven de beleggingsambities niet te koersen. Het is overigens goed om te weten dat we sinds 2014 de pensioenen hebben kunnen indexeren; een signaal dat onze waardevastheid onderbouwt.

 

Tegelijkertijd hebben we ons aangesloten bij het Klimaatakkoord van Parijs en werken we aan een CO2-neutrale portefeuille in 2050. In 2020 is vooral invulling gegeven aan het thema ‘klimaat & milieu’ in de vorm van reductie van de uitstoot van CO2 binnen de beleggingsportefeuille, het doen van klimaatscenario-analyses en het aanscherpen van het uitsluitingenbeleid op het gebied van fossiele brandstoffen. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de energietransitie door kapitaal te verschaffen aan bedrijven die de energietransitie faciliteren. In de komende twee jaar zullen we de doelen aanscherpen ten aanzien van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en anti-corruptie, onder andere door onderzoek naar landenbeleid.

Alles wat we doen rondom maatschappelijk verantwoord beleggen kunt u vinden op onze website: hoe we hebben gestemd, wat de vorderingen zijn van onze gesprekken met bedrijven, welke partijen we uitsluiten. Ook vindt u hier ons complete MVB-beleid.