Skip to content

Hoe stemt Pensioenfonds ING haar beleggingen af op de klimaattransitie en het behoud van biodiversiteit?

Naam: Jos Letschert (62)
Functie: Product owner IT Corebanking
In dienst: sinds 1998

De klimaatdreiging en het wereldwijde verlies van biodiversiteit baren me veel zorgen. Ik wandel graag op de Veluwe om naar vogels te kijken. In de loop van de afgelopen dertig jaar heb ik gezien dat voorheen veelvoorkomende vogelsoorten zeldzaam zijn geworden. Op de Veluwe is de grootste boosdoener de stikstofuitstoot van de lokale landbouw, die ervoor zorgt dat de bodem verzuurt, waardoor flora en fauna verarmt. Ik vind het erg belangrijk dat we zoveel mogelijk doen om te voorkomen dat nog meer natuur en biodiversiteit verloren gaan. We eten thuis maximaal één keer per week vlees en ik pak liever de trein dan de auto. Wat doet Pensioenfonds ING om zo duurzaam mogelijk te beleggen?

In de loop van de afgelopen dertig jaar heb ik gezien dat voorheen veelvoorkomende vogelsoorten zeldzaam zijn geworden. Dat baart me veel zorgen.

Jos Letschert

Antwoord

Uit verschillende gesprekken die we met onze deelnemers voeren, blijkt inderdaad hoe belangrijk deelnemers maatschappelijk verantwoord beleggen vinden. Zo bleek uit onderzoek in 2017 dat deelnemers van ons verwachten dat we rekening houden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, anti-corruptie en gezondheid. De afgelopen jaren is duurzaam en verantwoord beleggen ook steeds meer op de voorgrond gekomen. Bij onze beleggingen houden wij daarom rekening met de invloed op milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Maatschappelijk verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleid van Pensioenfonds ING.

Pensioenfonds ING steunt daarom het klimaatakkoord van Parijs. We zijn ervan overtuigd dat we een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde, zonder dat de financiële doelstellingen in het gedrang komen. Net als het klimaatakkoord van Parijs heeft ook het Fonds als doel om in 2050 CO₂-neutraal te zijn. Sinds het najaar van 2020 leggen we daarom CO₂-reductie­doel­stellingen op aan onze beleggingen. Hierdoor daalde de CO₂-uitstoot van onze beleggingen aanzienlijk.

Ook leggen we onze vermogensbeheerders klimaatdoelen op die als randvoorwaarden gelden voor de beleggingen die zij namens het Fonds beheren. Denk hierbij aan een CO₂-reductiepad. Verder zijn we in dialoog met bedrijven waar we kapitaal aan verschaffen. We sporen die aan om in overeenstemming te komen met ‘Parijs’. Tot slot sluiten we bepaalde bedrijven uit. Bedrijven die door hun core business veel broeikasgassen direct of indirect uitstoten, kun je in de kern moeilijk veranderen. Dan is uitsluiting de laatste mogelijkheid. Op dit moment heeft het Fonds een gedeelte van de beleggingen al in overeenstemming gebracht met het klimaatakkoord en deze lijn zal de komende periode worden voortgezet naar meerde beleggingen.

Op onze website kunt u in ons MVB-beleid al onze doelstellingen, criteria en de voortgang vinden.