Skip to content

Als er straks nog maar een paar deelnemers in Pensioenfonds ING zitten, krijgen zij dan niet heel veel?

Naam: Jos Vergouwen (70)
Laatste functie: Teamleider DRM (Datasystems- & Report Management)
In dienst: 1985-2011

Sinds 2014 ben ik met vervroegd pensioen. In 2020 zijn mijn man Gilbert en ik naar Aruba verhuisd. Ik voel me hier thuis en het klimaat is zeer aangenaam. In mijn familie worden de meeste mensen ruim tachtig jaar; ik hoop dus nog lang van mijn pensioen te kunnen genieten. Maar hoe zit dat als straks mijn generatie en de twee generaties na mij niet meer leven? Het Fonds heeft dan nog slechts ‘enkele’ deelnemers. Is er dan niet heel veel geld over? En hoe gaat het Pensioenfonds ING daarmee om?

Wat als straks mijn generatie en de twee generaties na mij niet meer leven? Is er dan niet heel veel geld over?

Jos Vergouwen

Antwoord

Een begrijpelijke vraag, die we regelmatig krijgen van onze deelnemers. Hoewel Pensioenfonds ING inderdaad een gesloten fonds is, blijven we kijken naar de lange termijn. In het Fonds zitten zo’n 68.000 deelnemers. Over dertig jaar zijn dat er nog steeds zo’n 45.000. We hebben dus nog heel wat jaren bestaansrecht. Het is niet de bedoeling dat we geld oppotten voor een klein deel pensioengerechtigden; het streven is dat elke deelnemer zijn deel krijgt, ook ver in de toekomst. Daar is het beleggingsbeleid ook op gebaseerd.

Omdat we zoveel vermogen hebben, vragen mensen soms of de toeslagen niet ruimer kunnen. Bij het toeslagenbeleid gaan we uit van de gemiddelde reële dekkingsgraad: die toont de huidige financiële situatie ten opzichte van ons doel om in de toekomst alle pensioenen ínclusief toeslagen te kunnen betalen. Met een gemiddelde reële dekkingsgraad van ruim 94%* gaat het behoorlijk goed, maar er is nog meer rendement nodig. (*Peildatum maart 2022.) Gaat het financieel goed genoeg, dan kan het bestuur de pensioenen verhogen volgens de toeslagmaatstaven die door sociale partners zijn overeengekomen. De toeslagstaffel is hierbij de leidraad. Elke toeslag moet verder passen binnen de fiscale grenzen. Gaat het financieel niet goed genoeg, dan kan het Fonds de pensioenen niet verhogen zonder dat het toekomstige pensioengerechtigden tekort zou doen.

Kortom, het beleid van Pensioenfonds ING is gericht op de lange termijn en moet ervoor zorgen dat ieder zijn deel krijgt, óók in de verre toekomst. Daartoe neemt het Fonds minder beleggingsrisico naarmate de financiële situatie beter is. Het rendement zal dan lager zijn, maar ook zekerder. De dekkingsgraad stijgt minder snel, maar is ook stabieler. Op die manier wil het bestuur precies goed uitkomen, niet te laag en niet te hoog.